25.10.2022 – Διοργάνωση Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου με τίτλο “EU Policies Towards its East Mediterranean Maritime Space: Energy & Security”.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ engl

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ