31.10.2022 – Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις του μαθήματος «Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» και του μαθήματος «Διεθνείς Οργανισμοί».


Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις του μαθήματος «Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» και του μαθήματος «Διεθνείς Οργανισμοί».
«Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»
Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της  Πέμπτης 17 Νοεμβρίου δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου αλλά την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30, καθώς και ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της  Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30. Οι αναπληρώσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 3 του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Π. Τσαλδάρη 1.
«Διεθνείς Οργανισμοί»
Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30,  καθώς και ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της  Δευτέρας 9 Ιανουαρίου 2023 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30. Οι αναπληρώσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 1 του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Π. Τσαλδάρη 1.