04.11.2022 – Ανακοίνωση για τις αναπληρώσεις του μαθήματος «Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» και του μαθήματος «Διεθνείς Οργανισμοί».


«Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων»
Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της  Πέμπτης 17 Νοεμβρίου δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου αλλά την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30, καθώς και ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της  Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30. Οι αναπληρώσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 3 του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Π. Τσαλδάρη 1.
«Διεθνείς Οργανισμοί»
Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30,  καθώς και ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της  Δευτέρας 9 Ιανουαρίου 2023 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 9.00-11.30. Οι αναπληρώσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα 1 του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών, Π. Τσαλδάρη 1.