14.11.2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΠΘ (2)