15.11.2022 – Ανακοίνωση για το μάθημα EX4.2020 – Φυσικό Δίκαιο και Κράτος


Ανακοινώνεται πως η ανάθεση των απαλλακτικών εργασιών και η πρώτη συζήτηση επ’ αυτών, για το μάθημα EX4.2020 – Φυσικό Δίκαιο και Κράτος,  θα γίνει την Τετάρτη 16-11-2022. Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 18.30″
Ο Διδάσκων,
Τζήμας Θεμιστοκλής