15.11.2022 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (άρθρο 173 του N. 4957/2022)


970446ΨΖΥ1-ΙΞ1

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΙΑ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ-1