21.10.2022 – Παραλαβή εγγράφων ορκωμοσίας 31.10.2022


Ανακοινώνεται στους φοιτητές που συμμετείχαν στην ορκωμοσία της 31.10.2022 ότι μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα students.duth.gr χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους κωδικό και κατά το χρονικό διάστημα 21.11.2022 – 27.11.2022 για να “κατεβάσουν” τα έγγραφα που προέκυψαν από την ορκωμοσία (παραρτήματα διπλώματος ελληνικό και αγγλικό, αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο πτυχίου).