25.11.2022 – Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα “Δεξιότητες μελέτης & τεχνικές μάθησης στο πανεπιστήμιο”


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας ΔΠΘ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Δεξιότητες μελέτης & τεχνικές μάθησης στο πανεπιστήμιο”

Ημερομηνία: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
Ώρα: 11:00π.μ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με mail στο dosyp@duth.gr, με θέμα “Δεξιότητες μελέτης” γράφοντας ονοματεπώνυμο, τμήμα φοίτησης & τηλέφωνο.

Δεξιότητες μελέτης & τεχνικές μάθησης στο πανεπιστήμιο