30.11.2022 – Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων στέγασης-σίτισης φοιτητών από μετεγγραφή ή ειδικών κατηγοριών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΕΙΔΙΚΩΝ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ_22_23