20.12.2022 – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας


Ανακοίνωση_Γραμματείες_Προκήρυξη_ΕΠΙΦ_2023-2024_DS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΦ_2023_2024_Ψ7ΞΖ46ΜΤΛΗ-ΕΔΠ-2