29.12.2022 – Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα που εξετάζει ο κύριος Ν. Κελεμένης στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Ο Ν. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-23