09.01.2023 – Ανακοίνωση για το μάθημα του κυρίου Γ. Μπαλαμπανίδη “Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα”


Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της 9/1/2023 θα γίνει τη Δευτέρα 16/1/2023 και ώρα 11.00-15.00, μαζί με τις παρουσιάσεις των τελικών εργασιών.