09.01.2023 – Ανακοίνωση για το μάθημα του κυρίου Ι. Μπαλαμπανίδη “Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα”


Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του κυρίου Ι. Μπαλαμπανίδη “Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα” δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Για την αναπλήρωσή του θα ενημερωθείτε με νεότερη Ανακοίνωση.