10.01.2023 – Ανακοίνωση σχετικά με τους παπύρους για τις ορκωμοσίες της 7ης και 19ης Ιουλίου 2021


Ανακοινώνεται ότι οι μεμβράνες πτυχίου για τους ορκισθέντες την και 19η Ιουλίου 2021 που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέβαλαν το αντίτιμο, είναι έτοιμες και διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τμήματος. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσέλθουν οι ίδιοι στο χώρο της Γραμματείας, είτε να εξουσιοδοτήσουν κάποιο τρίτο πρόσωπο ή κάποια εταιρεία courier για την παραλαβή. Η παράδοση γίνεται κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών, ήτοι Δευτέρα έως Πέμπτη 11:30 – 14:00.