12.01.2023 – Ανακοίνωση σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Πολιτική Επικοινωνία”


Πολιτική Επικοινωνία

Η ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος Πολιτική Επικοινωνία είναι από το βιβλίο του Βασίλη Βαμβακά, «Εκλογές και Επικοινωνία στη Μεταπολίτευση», τα κεφ. 1, 2, 3 από το 1ο Μέρος και τα κεφ. 1, 2 από το 2ο Μέρος.