12.01.2023 – Ανακοίνωση σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα στο Σύγχρονο Κόσμο”


Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα στο Σύγχρονο Κόσμο

Η ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος Πολιτικά και Κομματικά συστήματα στον σύγχρονο κόσμο είναι από το βιβλίο του Tim Bale, «Πολιτική στις χώρες της Ευρώπης», τα κεφ. 2-6, δηλαδή σελ. 97- 352.