18.1.2023 – Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα “Δ5 Πολιτική Θεωρία ΙΙ” και “ΖΠΕ1 Πολιτική Θεωρία ΙΙ”


Ύλη:

  • Ο πολιτικός στοχασμός του 20ου αιώνα, η συζήτηση, για τον εξισωτικό φιλελευθερισμό
  • Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις του εξωτερικού φιλελευθερισμού με τη μορφή μιας ενδοφιλελεύθερης διαμάχης
  • Με επίκεντρο τη θεωρία του John Rawls: η ανασυγκρότηση των βασικών χαρακτηριστικών του σύγχρονου εξισωτικού φιλελευθερισμού σε συνδυασμό με τις θέσεις των Ronald Dworkin, Thomas Scanlon, Joshua Cohen, Bruce Ackerman και Thomas Nagel

Βιβλιογραφία:

  1. Μολύβασ, Γ., 2010. Ηδονές, προτιμήσεις και ανάγκες. Διακυβεύματα δικαιοσύνης και ισότητας, Αθήνα: Πόλις
  2. Kymlicka, W., 2005. Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας. Μια εισαγωγή. Μτφρ. Γ. Μολύβας. Αθήνα: Πόλις