18.1.2023 – Ανακοίνωση εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα “Γ4 Πολιτική Θεωρία Ι” και “ΣΤΠΕ1 Πολιτική Θεωρία Ι”


Ύλη:

  • Σύγχρονες θεωρίες της δικαιοσύνης με επίκεντρο τον φιλοσοφικό στοχασμό του John Rawls
  • Τα κείμενα του J. Rawls: Θεωρία δικαιοσύνης και πολιτικός φιλελευθερισμός
  • Η μετάβαση από τον “περιεκτικό” στον ¨πολιτικό” φιλελευθερισμό, η αναθεώρηση της πρωταρχικής θέσης και των βασικών αγαθών, οι ιδέες του ελλόγου και του ορθολογικού και το ιδεώδες της κοσμοθεωρητικής ανεκτικότητας.

Βιβλιογραφία:

  1. Μελά, Λ., 2007. John Rawls. Η προβληματική του συμβολαίου. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα
  2. Μιχαλάκης, Α., 2013. Το δίκαιο και το αγαθό. Δοκίμιο για τη θεωρία της δικαιοσύνης του John Rawls. Αθήνα: Αλεξάνδρεια