16.3.2023 – 5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΙΔΕΚ_5η Προκήρυξη ΥΔ.pdf