25.05.2023 – Ανακοίνωση για πραγματοποίηση τελετής καθομολόγησης νέων αποφοίτων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης


Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί τελετή καθομολόγησης νέων αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με νεότερη Ανακοίνωση.