29.06.2023 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η Πτυχιακή Εργασία τής φοιτήτριας κυρίας Πουλογιαννοπούλου με θέμα:

ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ,  ΠΡΟΣΟΝΤΑ,  ΙΣΧΥΣ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ θΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.   

θα παρουσιαστεί και υποστηριχθεί δημοσίως στο γραφείο τού Αναπληρωτή Καθηγητή κου Κώστα Δικαίου την Πεμπτη 29 Ιουνιου στις 18:00.

Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση μέσω διασύνδεσης
Join Zoom Meeting

Κώστας Δικαίος