12.9.2023 – Εγγραφές των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024»


2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (7-9-23) sign-Ορθή επανάληψη