21.02.2024 – Ανακοίνωση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Αναστάσιου Χάρδα


Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση για το μάθημα Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία για Τέταρτη 12.00-15.00 αναβάλλεται διότι ενημερώθηκα ότι την ίδια ώρα είχε προγραμματιστεί ενημέρωση για την πρακτική άσκηση, στην οποία ενθαρρύνω όλους τους φοιτητές που τους αφορά να συμμετέχουν.

Αναστάσιος Χάρδας