Διεθνής προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων


Η σημασία που δίνει η διεθνής κοινότητα, τόσο σε οικουμενικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθιστά αναγκαία τη μελέτη τους, δεδομένου μάλιστα ότι μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών πολιτικών.

Η μελέτη του αντικειμένου ξεκινά με την οριοθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την εμπλοκή τους με ζητήματα διεθνών σχέσεων και πολιτικής (συσχετισμός οικονομικής βοήθειας με ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρωπιστική επέμβαση).

Στη συνέχεια εξετάζεται το οικουμενικό σύστημα προστασίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οικουμενικού χαρακτήρα κείμενα για την προστασία τους), το κύριο όμως τμήμα του μαθήματος επικεντρώνεται στην προστασία σε περιφερειακό επίπεδο και ιδίως στο Ευρωπαϊκό σύστημα, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως το κύριο όργανο εφαρμογής της Σύμβασης. Τέλος, γίνεται αναφορά και στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΟΑΣΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση).