Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα


Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτική από το τέλος του β παγκοσμίου έως τις μέρες μας, με έμφαση στην περίοδο μετά το 1974 και σύντομες αναφορές στις προγενέστερες περιόδους. Οι παράμετροι, συντελεστές, πρωταγωνιστές, όπως και επίδικα ζητήματα και οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτική ζωή

 

Το κοινωνικό-πολιτικό-κομματικό φάσμα των περιόδων 1830-1909, 1909-1936, 1936-1950, 1950-1967, 1967-1974 εξετάζεται με ‘εισαγωγική συντομία και περιληπτικότητα’ με συγκεντρωτικές αναλύσεις των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος. Η περίοδος 1974-2010 αποτελεί το κύριο αντικείμενο του μαθήματος. Με ιδιαίτερες αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο, το (δι-)κομματικό σύστημα και τον εκλογικό ανταγωνισμό. Ειδικές αναφορές σε εκλογικές αναμετρήσεις (εθνικές, ευρωπαϊκές και τοπικές) και φυσικά στα κύρια-μεγάλα-κυβερνητικά (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ), τα μεσαίου μεγέθους (τα οποία είχαν μια σταθερή και σχετικά ισχυρή εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο), και τα μικρά (με ισχνή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, για λίγες συνόδους) κόμματα, ενώ επίσης θα συζητηθεί το διφυές του συστήματος ανάμεσα σε πολυκομματικό ανταγωνισμό σε θεσμικό επίπεδο και δικομματικό ως προς το τελικό αποτέλεσμα.. Το μάθημα θα συνεχιστεί με αναφορές στην σταθερότητα και εδραίωση δημοκρατικών δομών και μηχανισμών, τις σχέσεις κράτους-κοινωνίας και ομάδων συμφερόντων, τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας κλπ. Ως έπος ειπείν θα υπάρξεικαι μία κατάτμηση με βάση και τις κυβερνητικές περιόδους (1974-81, 1981-89, 1989-93, 1993-96, 1996-2004, 2004-09).