Θεωρίες Δημοκρατίας


 • Κρίση του φιλελευθερισμού και δημοκρατία.
 • Μορφές δημοκρατίας από τον 19ο στον 20ο αιώνα στην κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία:
 • Βιομηχανική (S. &B. Webb)
 • Αντιπροσωπευτική (J.S. Mill)
 • Οργανική (J.A. Hobson)
 • Λειτουργική (O. Bauer, G.D.H. Cole)
 • Δημοψηφισματική (M. Weber)
 • Δημοκρατία και ελίτ (J.A. Schumpeter, K. Mannheim)
 • Κοινωνική δημοκρατία και κοινωνικό κράτος από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Κολλεκτιβισμός, φιλελεύθερος σοσιαλισμός, σοσιαλδημοκρατία.
 • Ταξική δομή και ανάπτυξη της δημοκρατίας στον σύγχρονο καπιταλισμό.
 • Ιμπεριαλισμός και δημοκρατία στο Νέο Φιλελευθερισμό.
 • Κοινωνική απορρύθμιση, η κρίση της δημοκρατίας και οι πολιτικές ιδεολογίες.
 • Ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας. Αυταρχική δημοκρατία και η κριτική της πολιτικής.
 • Πλουραλισμός και δημοκρατικό σύστημα.
 • Επανάσταση, δικτατορία και δημοκρατία.
 • Δημοκρατία και ισότητα στη σοσιαλδημοκρατική θεωρία και ιδεολογία.
 • Φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία.
 • Καπιταλισμός, κομμουνισμός και δημοκρατία.