Κλασική Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία


Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία στον Karl Marx.
Οι έννοιες της κοινότητας και της κοινωνίας στα έργα των Ferdinand Tönnies, Max Weber, Georg Simmel.
Κοινωνική, οικονομική και πολιτική δημοκρατία στον κλασικό μαρξισμό: Αυστρομαρξισμός, ρεφορμισμός και ορθόδοξος μαρξισμός στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Η κριτική της κομμουνιστικής θεωρίας της δημοκρατίας.
Φιλελευθερισμός, ριζοσπαστισμός, θεωρία της εξέλιξης και του καπιταλισμού στην κλασική κοινωνική θεωρία των J.S. Mill, Herbert Spencer, Thorstein Veblen, L.T. Hobhouse, J.A. Hobson, D.G. Ritchie.
Ιστορισμός και κοινωνική θεωρία στα έργα των Gustav Schmoller, Max Weber, Franz Oppenheimer, Lujo Brentano, Werner Sombart, Karl Polanyi.
Βιομηχανική δημοκρατία, φαβιανός σοσιαλισμός, κριτική του φιλελευθερισμού και κοινωνικό κράτος στον 19ο και 20ο αιώνα. Συντεχνιακός και συνδικαλιστικός σοσιαλισμός και η κριτική στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Φιλελεύθερος σοσιαλισμός και κοινων(ιολογ)ική θεωρία.
Οι κοινωνιολογικές και πολιτικές θεωρίες στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και η κριτική του καπιταλισμού. Συντηρητικές και αντιδραστικές προσεγγίσεις.
Η σχολή της Φρανκφούρτης και η ανάλυση του φασισμού και του ναζισμού.
Κοινωνικό κράτος και πολιτική θεωρία στον 20ο αιώνα. Σχολές και ερμηνείες.
Η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας στην κλασική κοινωνική θεωρία.
Ο μετασχηματισμός της πολιτικής και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Ιμπεριαλισμός και κοινωνική μεταρρύθμιση.
Πολιτική μεταβολή: επανάσταση και μεταρρύθμιση τον 19ο και 20ο αιώνα.