Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία


  1. Σύγχρονη κριτική πολιτική θεωρία: Walter Benjamin, Georg Lukacs, Herbert Marcuse, Ernst Bloch.
  2. Το κράτος και η φιλελεύθερη πολιτική σκέψη: A. Smith, J.S. Mill, J.A. Schumpeter, A. Hirschmann.
  3. Η γερμανική συζήτηση για το κράτος (E. Altvater, C. Offe, J. Hirsch)
  4. Νεoφιλελεύθερες θεωρίες της πολιτικής (F.A. Hayek, M.Friedman)
  5. Ιστοριστικές και Θεσμικές θεωρίες της πολιτικής.
  6. Πολιτικός μαρξισμός. Καπιταλισμός και δημοκρατία (E.M. Wood)
  7. Θεωρία του Νεοφιλελευθερισμού και Νεοιμπεριαλισμού (D. Harvey)
  8. Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία και Κράτος (Agnoli, Hirsch, Offe, Μüller)
  9. Σύγχρονες Θεωρίες δημοκρατίας (Ranciere, Agnoli)
  10. Σύγχρονες θεωρίες της πολιτικήςστον 21ο αιώνα