Διοίκηση


Πρόεδρος Τμήματος
Κωνσταντίνος Δικαίος
Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Βασίλειος Γραμματίκας
Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης