Διοίκηση


Πρόεδρος Τμήματος
Ιωάννης Μπέκας
Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής ΔΠΘ

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δικαίος
Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης