Καλωσόρισμα


Καλώς ήλθατε στην ιστοθέση μας.

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε εμάς να παρουσιάσουμε τα σχέδια, τις προσπάθειες και τις επιτυχίες μας, βάζοντας όλα τα στοιχεία αυτά μία φορά σε διάφορες ιστοσελίδες, όσο και σε εσάς να μας επισκεφθείτε χωρίς δυσκολίες, χωρίς να φύγετε από το σπίτι, γραφείο ή οποιονδήποτε άλλο χώρο προτιμάτε να βρίσκεστε τόσο την στιγμή αυτή όσο και να επαναλάβετε την επίσκεψη όποτε κα από όπου θέλετε.

Το Τμήμα μας ιδρύθηκε στην τρέχουσα μορφή του το 2019, και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο της χρονιάς εκείνης ασχολούμενο με την έρευνα και διδασκαλία γύρω από ‘το πολιτικό’, ένας από τους κυρίαρχους ορισμούς του οποίου είναι ‘ποιος παίρνει τι από ποιόν πώς, πότε και υπό ποίες προϋποθέσεις’ (όπως το είχαν διατυπώσει οι Λασγουελ και Κάπλαν).
Επιθυμία μας εκτός από το να στηρίξουμε ένα αληθινά συναρπαστικό αντικείμενο, εκτός από το παράξουμε νέα γνώση στο αντικείμενο αυτό και να την μεταδώσουμε στην νέα γενιά, είναι να πληροφορήσουμε και εσάς φίλοι εξ-αποστάσεως επισκέπτες, για τις δομές και δράσεις μας.
Έτσι η όλη ιστοθέση έχει σελίδες για την δομή και διοίκηση τού Τμήματος, το προσωπικό, τα μαθήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών, τις σχέσεις με τους φοιτητές και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, τις ερευνητικές μας δράσεις και τα εργαστήρια και τις παράλληλες δράσεις τού Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Καλώς ήλθατε, καλή περιήγηση, καλή συνάντηση από κοντά αν έλθετε με φυσική παρουσία, καλή υγεία, ευτυχία πρόοδο.

Κώστας Γ. Δικαίος
Αναπλ. Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος,
Κομοτηνή Σεπτ. 2023.