Προκήρυξη Erasmus+ για Σπουδές


Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ανακοινώνεται η προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 30/04/2021. Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος Επικ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα (e-mail: bgramm@polsci.duth.gr)

Η προκήρυξη και τα συνημμένα έγγραφα βρίσκονται εδώ:

Αίτηση υποψηφιότητας_2021

Κριτήρια επιλογής

Προκήρυξη Erasmus+ 2021-2022

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2021