Προκήρυξη Erasmus+ για Σπουδές


Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ανακοινώνεται η προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 30/04/2023. Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών (βλ. έντυπο αίτησης) θα γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή pdf στο e-mail του ακαδ. συντονιστή του Τμήματος Β. Γραμματίκα (bgramm@polsci.duth.gr).

Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη των υποψηφίων στην αγγλική γλώσσα με τον ακαδ. συντονιστή σε χρόνο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος Επικ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα (e-mail: bgramm@polsci.duth.gr)

Η προκήρυξη και τα συνημμένα έγγραφα βρίσκονται εδώ:

Προκήρυξη Erasmus+ 2023-2024 ΤΠΕ

Κριτήρια επιλογής_ΤΠΕ

Συμφωνίες ΤΠΕ

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

Αίτηση υποψηφιότητας _ΤΠΕ