Προκήρυξη Erasmus+ για Σπουδές


Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ανακοινώνεται η προκήρυξη κινητικότητας για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 06/05/2022. Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος Επικ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα (e-mail: bgramm@polsci.duth.gr)

Η προκήρυξη και τα συνημμένα έγγραφα βρίσκονται εδώ:

Αίτηση υποψηφιότητας_2022

Κριτήρια επιλογής_2022

Προκήρυξη Erasmus+ 2022-2023

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2022-23