Προκήρυξη Προγράματος Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι θα υλοποιηθεί για το ακαδ. έτος 2019-2020 το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ. Επιλέξιμοι είναι φοιτητές / τριες του 7ου εξαμήνου.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών είναι η 16/1/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες ενημερωθείτε από τα συνημμένα έγγραφα.

Ανακοίνωση ΠΑ_2020

Praktiki_Application_2020

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ