Όνομα/Name: Γραμματίκας Βασίλειος / Grammatikas Vassilios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης / Department of Political Science
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στην προστασία των μειονοτήτων στον παρευξείνιο χώρο / Public International Law, with emphasis on the protection of minorities in the Black Sea area
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39425
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ώρες επικοινωνίας (γραφείο) - εαρινού εξαμήνου 23-24: Τρίτη 11:00 - 12:00, Τετάρτη 14:00 - 15:00, Πέμπτη 16:00 - 18:00

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Β5.2019 Β5.2019 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6
Ε1.2019 Ε1.2019 Διεθνείς Οργανισμοί 6
Ε5.2019 Ε5.2019 Διεθνής προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων 6
ΗΕ2.2019 ΗΕ2.2019 Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων 6 Προηγούμενη παρακολούθηση του μαθήματος "Διεθνής Προστασία θεμελιωδών Δικαιωμάτων"