Όνομα/Name: Γραμματίκας Βασίλειος / Grammatikas Vassilios
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος) / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης / Department of Political Science
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στην προστασία των μειονοτήτων στον παρευξείνιο χώρο / Public International Law, with emphasis on the protection of minorities in the Black Sea area
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39425
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ώρες επικοινωνίας (γραφείο) - εαρινού εξαμήνου 22-23: Πέμπτη 10:00 - 12:00 Παρασκευή 13:00 - 15:00

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Β5.2019 Β5.2019 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6
Ε1.2019 Ε1.2019 Διεθνείς Οργανισμοί 6
Ε5.2019 Ε5.2019 Διεθνής προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων 6
ΗΕ2.2019 ΗΕ2.2019 Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών και Προσφύγων 6
ΖΕ7.2019 ΖΕ7.2019 Πρακτική Άσκηση Ι 3
ΗΕ6.2019 ΗΕ6.2019 Πρακτική Άσκηση ΙΙ 3 Πρακτική Άσκηση Ι