ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ


  

Κατόπιν των αποφάσεων του ΔΠΘ και του Τμήματος που αναρτήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και σε σχέση με τα προς εξέταση μαθήματα ανακοινώνονται τα εξής:

Α.   Τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Στοιχεία Γεωπολιτικής, Διεθνής Προστασία  Μειονοτήτων, Μεταναστών & Προσφύγων) θα εξεταστούν μέσω των αντίστοιχων μαθημάτων που είναι ήδη αναρτημένα στο e-class. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν μέσω του e-class αίτημα για εγγραφή στα μαθήματα αυτά μέχρι τις 23/6/2020. Μετά την ημ/νία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά νέα αιτήματα.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές (και οι ήδη εγγεγραμμένοι) θα πρέπει να αποδεχθούν τη δήλωση στο students.duth.gr μέχρι την 23/6/2020. Μετά την ημ/νία αυτή θα διαγραφούν από το μάθημα όσοι/ες δεν το έχουν κάνει.

Επίσης, θα διαγραφούν από τα μαθήματα (μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης) όσοι φοιτητές/τριες δεν επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις.

Β.  Τα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων προσφέρονται προς εξέταση μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές (δηλ. φοιτητές    του 10ου εξαμήνου +). Φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου ΔΕΝ δικαιούνται να εξεταστούν σ’αυτά κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να ζητήσουν μέσω του e-class την εγγραφή τους στα μαθήματα αυτά μέχρι την 23/6/2020. Αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την ημ/νία αυτή δεν θα γίνουν δεκτά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ανωτέρω (Α).

Επισημαίνονται ακόμη τα εξής:

  • Δεν θα γίνουν δεκτά και δεν θα απαντηθούν οποιαδήποτε αιτήματα για τα παραπάνω που θα υποβληθούν στο ιδρυματικό e-mail του διδάσκοντα.

  • Φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του παλιού Τμήματος Πολιτικών Επιστημών (Εισαγωγή στη Διεθνή Δικαιοσύνη, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Δικαίου της Θάλασσας) παρακαλούνται να ενημερώσουν τον διδάσκοντα μέχρι την 23/6/2020.

  • Περαιτέρω ανακοινώσεις που αφορούν τα εξεταζόμενα μαθήματα (τρόπος εξέτασης, αριθμός ερωτήσεων κλπ.) θα ανακοινωθούν στο e-class  του κάθε μαθήματος.