2η Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+


Πρακτική Άσκηση Erasmus + (Erasmus Training)


Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + σε φορείς της επιλογής τους σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 30/10/2020 και η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30/10/2021.

Έγγραφα προγράμματος

2η Προκήρυξη 20-21

κριτήρια επιλογής 20-21

Αίτηση Υποψηφιότητας