Ανακοίνωση για την Διεξαγωγή Κύκλων Πρακτικής Άσκησης


 Ανακοινώνεται στους φοιτητές/-τριες ότι πρόκειται να ξεκινήσει κύκλος πρακτικής άσκησης που προγραμματίζεται να ξεκινήσει 1/12/2020 – 31/8/2021 (σε 2μηνες περιόδους). Η άσκηση θα πραγματοποιείται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ, στο Europe Direct Κομοτηνής αλλά και σε άλλους φορείς του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα στην Κομοτηνή και σε άλλες πόλεις.

 

Α. Φορείς / προϋποθέσεις

Επισημαίνεται ότι για τους ενδιαφερόμενους/ες να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε φορείς εκτός των 2 ανωτέρω (στην Κομοτηνή ή αλλού) οι φορείς, που θα πρέπει να είναι του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα, πρέπει με δική τους ευθύνη να έχουν εγγραφεί στο σύστημα ATLAS του Υπουργείου Παιδείας και να έχουν προσφέρει θέσεις Πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση.

Στη διαδικασία αυτή (εγγραφής και προσφοράς θέσεων) δεν έχουν καμιά εμπλοκή το Τμήμα, ο επιστημονικά υπεύθυνος και το ΔΠΘ) αλλά οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να προτρέψουν τους φορείς να εγγραφούν.

Για την παρούσα φάση της άσκησης επιλέξιμοι είναι οι φοιτητές/ -τριες του 5ου και 7ου εξαμήνου και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει στη βάση του ΜΟ βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει μέχρι σήμερα επί τον αριθμό των ECTS στα οποία αντιστοιχούν τα μαθήματα όπου έχουν εξεταστεί. Επιπλέον, απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας B2+ για τις θέσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ & Europe Direct στην Κομοτηνή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΔΠΘ που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (και θα λειτουργήσει εντός των επομένων ημερών) κατά τη διάρκεια της προθεσμίας που θα τεθεί. Επισημαίνεται στους φοιτητές ότι προκειμένου να εγγραφούν στην πλατφόρμα όταν αυτή θα ενεργοποιηθεί πρέπει να έχουν προηγουμένως συγκεντρώσει ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των απαιτουμένων δικαιολογητικών (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, ΙΒΑΝ) και να εισάγουν τα στοιχεία αυτά στο σύστημα.

Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθεί από το γραφείο Πρακτικής άσκησης του ΔΠΘ διαδικτυακή ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, καθώς και για τα θέματα αποζημίωσης & ασφάλισής τους και είναι απαραίτητο να την παρακολουθήσουν όσοι/ες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (https://praktiki.duth.gr/) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Β. Ζητήματα σχετικά με το Τμήμα

Οι φοιτητές που επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση πρέπει υποχρεωτικά να πάρουν τα μαθήματα επιλογής Πρακτική Άσκηση Ι & Πρακτική Άσκηση ΙΙ. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων οι φοιτητές ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ το μάθημα Πρακτική Άσκηση Ι (αντίστοιχα και το Πρακτική Άσκηση ΙΙ).

Σε όσους επιλεγούν το μάθημα θα χρεωθεί αυτόματα.

Προκειμένου να καλυφθούν οι προϋποθέσεις των μαθημάτων όσοι φοιτητές επιλεγούν για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης θα κάνουν τους 2 μήνες που καλύπτει το πρόγραμμα του ΔΠΘ + 2 μήνες για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους στο μάθημα Πρακτική Άσκηση ΙΙ, δηλαδή συνολικά 4 συνεχείς μήνες πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο κάθε φορέας για την υλοποίησή της.

Για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια ΑΜΘ (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Europe Direct Κομοτηνής μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεως (βλ. Α΄) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους στην αγγλική γλώσσα.

 

Ο επιστημονικά υπεύθυνος

Για την ΠΑ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

 

Βασίλειος Γραμματίκας

Επίκουρος Καθηγητής