Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης


Προκηρύσσεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.

Ο χρόνος της άσκησης θα διαμορφωθεί σε 3 κύκλους μεταξύ 1/1/2021 – 30/6/2021

Η προκήρυξη αφορά έως 90 θέσεις πρακτικής άσκησης για το σύνολο των 3 κύκλων και επιλέξιμοι είναι οι φοιτητές/τριες του Γ΄& Δ΄έτους.

Για τον 1ο κύκλο η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι τις 18/12/2020 λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι φοιτητές κατά την είσοδό τους στην πλατφόρμα.

Για τον Β΄κύκλο η προθεσμία είναι 30/1/21 και για τον Γ΄κύκλο 1/4/21.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επισημαίνονται και τα εξής:
(α) Οι φοιτητές υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα. ΜΟΝΟ όσοι/ες δεν έχουν μπει ΠΟΤΕ σε παρόμοιο πλαίσιο πρέπει να μπουν μια φορά στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να καταχωρίσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται, προκειμένου να τους αναγνωρίζει το σύστημα.

(β) Μετά την υποβολή των αιτήσεων, αυτές θα αξιολογηθούν και, οι επιτυχόντες φοιτητές θα κληθούν να αποστείλουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή στον υπεύθυνο ΠΑ του Τμήματος Β. Γραμματίκα.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή της άσκησης, καθώς και τα αξιολογούμενα κριτήρια μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του τμήματος (μενού ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ –> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ).