Εξέταση μαθημάτων Β. Γραμματίκα


Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση των μαθημάτων του Επ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας e-class, όπως και στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εξεταστούν θα πρέπει να ζητήσουν την αποδοχή τους στα μαθήματα που έχουν την επιγραφή “… – εξετάσεις”, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η προθεσμία αίτησης εγγραφής στα μαθήματα αυτά είναι η Παρασκευή 22/1/21. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ.

Τα μαθήματα

  • Διεθνείς Οργανισμοί
  • Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

είναι διαθέσιμα για όλους τους φοιτητές/τριες με την ύλη που ισχύει σήμερα.

Τα μαθήματα

  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
  • Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών & Προσφύγων
  • Στοιχεία Γεωπολιτικής

αφορούν μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές.

Μαθήματα παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών θα εξεταστούν προφορικά κατά την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα στο πρόγραμμα εξετάσεων και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν e-mail στον διδάσκοντα έως 1 εβδομάδα προ της ημερομηνίας εξέτασης προκειμένου να οργανωθεί η προφορική τους εξέταση.

Φοιτητές/τριες που, για πιστοποιημένους ιατρικούς λόγους, δικαιούνται προφορικής εξέτασης και έχουν κάνει σχετικό αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέχρι 1 εβδομάδα προ της ημερομηνίας εξέτασης του κάθε μαθήματος.

Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εξέταση των μαθημάτων θα αναρτώνται στο e-class του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.