Συμπληρωματική Προκήρυξη Πρακτικής άσκησης Erasmus+


Προκηρύσσεται συμπληρωματικός κύκλος πρακτικής άσκησης Erasmus+ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Αφορά την πραγματοποίηση επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 2 – 4 μηνών σε επιλέξιμο φορέα του εξωτερικού (βλ. πίνακα επιλέξιμων χωρών).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους τον φορέα, να γίνουν αποδεκτοί/ες απ’αυτόν και να υποβάλουν τη σχετική βεβαίωση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Πρακτικής άσκησης.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 31/3/21 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπ’οψη τους ότι η κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31/10/2021.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στον συντονιστή Erasmus+ του τμήματος Β. Γραμματίκα (bgramm@polsci.duth.gr)

Prosklisi_Erasmus_2020-2021_POLIT_EPIST _ martios

Aitisi_Ypopsifiotitas_Erasmus_Traineeships_PolSci

Kritiria_Traineeships_2020-2021