Προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (Erasmus+ traineeships) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


Ακακοινώνεται στους φοιτητές η προκήρυξη του προγράμματος πρακτικής άσκησης Erasmus+ (Erasmus+ traineeships) για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 23/6/2021.

Οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα, όπως και το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού Erasmus+ —> πρακτική άσκηση Εrasmus+

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / -ες μπορούν να απευθύνονται στον ακαδημαϊκό συντονιστή Εrasmus+ του Τμήματος, Επικ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα (e-mail: bgramm@polsci.duth.gr)