Εξέταση μαθημάτων Β. Γραμματίκα


 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση των μαθημάτων του Επ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας e-class, όπως και στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εξεταστούν θα πρέπει να ζητήσουν την αποδοχή τους στα μαθήματα του e-class που έχουν την επιγραφή “… – εξετάσεις”, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η προθεσμία αίτησης εγγραφής στα μαθήματα αυτά είναι η Κυριακή, 5/6/21. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ.

Τα μαθήματα

  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Β5.2019, ΕΠΕ1)

  • Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών & Προσφύγων (ΗΕ2.2019)

είναι διαθέσιμα για όλους τους φοιτητές/τριες με την ύλη που ισχύει σήμερα.

Το μάθημα “Διεθνείς Οργανισμοί” αφορά μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές.

Φοιτητές/τριες που, για πιστοποιημένους ιατρικούς λόγους, δικαιούνται προφορικής εξέτασης και έχουν κάνει σχετικό αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέχρι 1 εβδομάδα προ της ημερομηνίας εξέτασης του κάθε μαθήματος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ανατρέξουν στις γενικές ανακοινώσεις του ΔΠΘ περί συμμετοχής στις εξετάσεις και να αποδεχθούν τους σχετικούς όρους.

Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εξέταση των μαθημάτων θα αναρτώνται στο e-class του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.