Εξέταση μαθημάτων Β. Γραμματίκα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021


Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση των μαθημάτων του Επ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας e-class, όπως και στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους. Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εξεταστούν θα πρέπει να ζητήσουν την αποδοχή τους στα μαθήματα του e-class που έχουν την επιγραφή “… – εξετάσεις”, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Η προθεσμία αίτησης εγγραφής στα μαθήματα αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος είναι μέχρι τις 28/8/21. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ.

Επειδή κατά την εξεταστική του Ιουνίου 2021 παρατηρήθηκε το φαινόμενο φοιτητές/τριες που δεν είχαν εγγραφεί στο σχετικό μάθημα … εξετάσεις του e-class να δώσουν τα μαθήματα, προφανώς έχοντας λάβει τα links από συναδέλφους τους, επισημαίνεται ότι αν φοιτητής/τρια που δεν έχει εγγραφεί στο μάθημα του e-class “… εξετάσεις” μπει στο σύνδεσμο και εξεταστεί στο μάθημα, το γραπτό θα μηδενιστεί.

Φοιτητές/τριες που, για πιστοποιημένους ιατρικούς λόγους, δικαιούνται προφορικής εξέτασης και έχουν κάνει σχετικό αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέχρι 1 εβδομάδα προ της ημερομηνίας εξέτασης του κάθε μαθήματος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ανατρέξουν στις γενικές ανακοινώσεις του ΔΠΘ περί συμμετοχής στις εξετάσεις και να αποδεχθούν τους σχετικούς όρους.

Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εξέταση των μαθημάτων θα αναρτώνται στο e-class του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.