Έναρξη μαθημάτων Β. Γραμματίκα


Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του Επικ. Καθηγητή Β. Γραμματίκα “Διεθνείς Οργανισμοί” & “Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων” του Ε΄εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 14/10, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος.

Ο διδάσκων