Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών


Ένας θεσμός στον οποίο το Τμήμα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών. Η ομαλή ένταξη των ενοεισαχθέντων φοιτητών αλλά και η αρωγή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του αποτελεί προτεραιότητα για το Τμήμα, το οποίο έχει υιοθετήσει τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ).

Κάθε χρόνο οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες κατανέμονται σε ίσους αριθμούς μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με αλφαβητική σειρά και ο κάθε ΑΣΣ αναλαμβάνει μαζικές ή εξατομικευμένες πρωτοβουλίες/ δράσεις για την υποστήριξη των φοιτητών/τριων για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται των σπουδών τους και της φοιτητικής ζωής εν γένει.

Ο Κανονισμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών παρατίθεται εδώ

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών_ΤμήμαΠολιτικής Επιστήμης

Ώρες επικοινωνίας (γραφείο) - εαρινού εξαμήνου 23-24: Τρίτη 11:00 - 12:00, Τετάρτη 14:00 - 15:00, Πέμπτη 16:00 - 18:00