Προσομοίωση Διεθνών Οργανισμών (Thracing οn MIC)


Το Thracing on Model International Crises (Thracing on MIC) διοργανώνεται από το Σωματείο Visualizing in Thrace; Forum on International Law and Politics και θα λάβει χώρα στην Κομοτηνή το διάστημα 1-5 Δεκεμβρίου 2021. Η Προσομοίωση απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή πολιτική και διπλωματία!

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο μια διεθνής κρίση, η οποία θα αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα πέντε διαφορετικών Επιτροπών: Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ- Ψήφισμα Ενωμένοι για την Ειρήνη, ΝΑΤΟ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Το Thracing on MIC θα διεξαχθεί στους χώρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και θα φιλοξενήσει στην Κομοτηνή περίπου 150-200 φοιτητές από Σχολές της χώρας και του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενώ μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Thracing on MIC 2021.

Παρακάτω επισυνάπτεται η ιστοσελίδα, οι αιτήσεις των Ομαδικών Αποστολών (Group Delegations), καθώς και ένας μικρός Οδηγός του Συνεδρίου (Thracing on MIC 2021 Official Guide). Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας!

Website: https://thracingonmic.gr/Group Delegation Application Form: https://forms.gle/7AQ5bH61Kq7g35mr6

Thracing on MIC Official Guide (1) (1)