Έναρξη μαθημάτων Β. Γραμματίκα (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Μειονότητες)


Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η έναρξη των μαθημάτων του Επικ. καθηγητή Β. Γραμματίκα για το εαρινό εξάμηνο θα γίνει την εβδομάδα 21 – 25/2 και θα ακολουθείται  το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία.

Ειδικά για την 1η εβδομάδα τα μαθήματα εκτάκτως θα ξεκινήσουν ως εξής:

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Β5.2019) Τρίτη, 22/2 ώρα 18:00 – 21:00 (αμφιθέατρο)

Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών & Προσφύγων (ΗΕ2.2019) Τετάρτη 23/2 ώρα 18:00 – 21:00 (αμφιθέατρο)

Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με τη διδασκαλία, ύλη, υλικό μαθήματος κλπ. θα αναρτώνται αποκλειστικά στο e-class του κάθε μαθήματος. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα. Επισημαίνεται ότι όσοι/ες είχαν εγγραφεί στα μαθήματα προ της 1/1/22 θα πρέπει να επανεγγραφούν.

Ο διδάσκων