Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης


Ανακοινώνεται συμπληρωματικός κύκλος πρακτικής άσκησης με προθεσμία 14/3/2022.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να συμβουλευτούν το μενού “ανακοίνωση πρακτικής άσκησης”

Ο υπεύθυνος ΠΑ

Βασίλειος Γραμματίκας

Επικ. Καθηγητής