ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ Η. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Επιστολή-για-Η.-Νικολακόπουλο-2

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική και σύγχρονη κοινωνική θεωρία, Θεωρία της κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Ιστορία κοινωνικών θεωριών