ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ Η. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Επιστολή-για-Η.-Νικολακόπουλο-2

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία