Όνομα/Name: Πανταζής Απόστολος / Pantazis Apostolos
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Search Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΣΤ2.2019 ΣΤ2.2019 Ανάλυση πολιτικών ιδεολογιών 6
Α3.2019 Α3.2019 Εισαγωγή στην Πολιτική Θεωρία 6
Δ5.2019 Δ5.2019 Θεωρίες Δημοκρατίας 6
ΗΕ4.2019 ΗΕ4.2019 Θεωρίες Δικαιοσύνης 6
Γ3.2019 Γ3.2019 Κλασική Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 6