ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


 

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Ερευνητών της Μονάδας Ερευνών

 

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, να εγγραφούν στο Μητρώο Ερευνητών της και να συμμετέχουν στις ερευνητικές της δραστηριότητες.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της Μονάδας Ερευνών στο www.poru.eu.

Αν το επιθυμείτε, και βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, είτε επειδή έχετε ολοκληρώσει το κύκλο σπουδών σας, είτε για τους δικούς προσωπικούς λόγους, μπορείτε να συμμετέχετε δηλώνοντας τη συμμετοχή σας.

Όσοι τελικά ερευνητές επιλεγούν, θα συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες της Μονάδας Ερευνών, όπως:
• η συλλογή πρωτογενών δεδομένων, κατά βάση μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, τηλεφωνικών κατά βάση αλλά και face to face,
• συμμετοχή σε ποιοτικές έρευνες (ομάδες εστίασης, προσωπικές συνεντεύξεις),
• καθώς και σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες για τις οποίες θα ενημερωθούν κατά τη σχετική εκπαίδευση.

Η συνεργασία των ερευνητών με τη Μονάδα Ερευνών αποτελεί μία επαγγελματική δραστηριότητα ερευνητικού χαρακτήρα, πλήρως αμειβόμενη, με ευέλικτο ωράριο, στα πρότυπα Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών οργανισμών.

Η εγγραφή στο Μητρώο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://cutt.ly/SR9DZ51.

Ο Διευθυντής Ερευνών της Μονάδας 

Επίκουρος Καθηγητής Γ. Σιάκας


 

George Siakas
Assistant Professor
| Department of Political Science
Democritus University of Thrace | polsci.duth.gr
Research Director | Public Opinion Research Unit
University of Macedonia Research Institute | poru.eu
Ε: gsiakas@polsci.duth.gr • 
Ε: siakas@uom.edu.gr

 

George Siakas
Assistant Professor
| Department of Political Science
Democritus University of Thrace | polsci.duth.gr
Research Director | Public Opinion Research Unit
University of Macedonia Research Institute | poru.eu
Ε: gsiakas@polsci.duth.gr • 
Ε: siakas@uom.edu.gr

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική κοινωνική και πολιτική θεωρία, Κοινωνική και πολιτική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Θεωρίες δημοκρατίας, πολιτική θεωρία